Dilekçe Nasıl Yazılır?

DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLEMESİ GEREKEN HUSUSLAR

RESMİ BAŞVURU ÖRNEKLERİ MAHKEME DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ PROTOKOL ve İHTARNAME ÖRNEKLERİ
RESMİ BAŞVURU ÖRNEKLERİ MAHKEME DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ PROTOKOL ve İHTARNAME ÖRNEKLERİ

DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLEMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dilekçenin verileceği makamın doğru belirlenmesi gerekmektedir.

Hitaplar kurumun idari yapısına uygun olmalı ve eksiksiz yazılmalıdır.

Örneğin: Ankara Valiliğine, Meram Kaymakamlığına, İstanbul 19. Aile Mahkemesi

Sayın Hakimliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gibi.

Dilekçe büyük bir kurumda bir alt birimi ilgilendiriyorsa hitapta bu belirtilebilir:

Dilekce hitap

Hitap, satırı ortalayacak şekilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Makamın bulunduğu yer adı, büyük harflerle hitabın altına sağ tarafa yazılır. Kurum ve kuruluş adlarına getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığına ve hitaptan sonra virgül kullanıldığına dikkat ediniz.

İsteğin yasalara uygun olmasına dikkat edilir.

!!! Yukarıda sıralanan niteliklere uymayan dilekçelerin işleme konulmayabileceğini unutmayınız.

!!! Dilekçenin hangi makamda olduğunu takip edebilmek için ilgili kurumca dilekçeye verilen kayıt numarası (gelen evrak defterindeki sıra numarası) alınmalıdır.

!!! Posta yoluyla ilgili kurumlara gönderilecek dilekçeler en azından taahhütlü posta ile yollanmalıdır.